FIDMAG, FUNDACIÓ PER LA RECERCA

programa

Formació intensiva i profunda en el camp de la neuroimatge per a capacitar els clínics i investigadors en l’anàlisi i la interpretació de les imatges cerebrals obtingudes amb les diferents modalitats de ressonància magnètica.

Enfoc eminentment pràctic, no requereix d’una titulació específica ni coneixements previs de neuroimatge.

Programa

Temes

1. Introducció a Linux

2. Estadística bàsica per a Ressonància Magnètica (RM)

3. Models Lineals i Scripts

4. Anàlisi del tensor de difusió i tractografia (DTI)

5. Anàlisi del gruix cortical (Freesurfer)

6. Introducció a Matlab

7. Ressonància Magnètica Estructural, Voxel-based morphometry (VBM) amb SPM

8. Ressonància Magnètica Estructural, Voxel-based morphometry (VBM) amb FSL

9. Ressonància Magnètica Funcional amb tasques amb SPM

10. Connectivitat amb SPM

11. Ressonància Magnètica Funcional amb FSL

12. Creació de figures


Seminaris

– Introducció a la Ressonància Magnètica (RM)

– Formats i conversió d’imatge

– Deep Learning

– Meta-anàlisi

– Disseny experimental en fMRI

CONTACTE
FIDMAG Germanes Hospitalàries

docencia@fidmag.org
T. 935 480 105