programa

Formació intensiva i profunda en el camp de la neuroimatge per a capacitar els clínics i investigadors en l’anàlisi i la interpretació de les imatges cerebrals obtingudes amb les diferents modalitats de ressonància magnètica.

Enfoc eminentment pràctic, no requereix d’una titulació específica ni coneixements previs de neuroimatge.

El curs consta de dos dies presencials obligatoris de presentació i suport a la configuració dels equips. La resta de la formació és en format online i amb avaluació contínua.

Programa

 

1 Presencial

17/12/2021 de 9:00 a 14:30

18/12/2021 de 9:00 a 14:30

Presentació, configuració d’equips i Linux

Física de la RM, MatLab i formats d’imatge

2 Online

11/01/2022 de 16:00 a 19:30

13/01/2022 de 16:00 a 19:30

Estadística bàsica per a RM

Models lineals/scripts

3 Online

18/01/2022 de 16:00 a 19:30

20/01/2022 de 16:00 a 19:30

Models lineals/scripts

Anàlisi de superfície i gruix cortical amb FreeSurfer

4 Online

25/01/2022 de 16:00 a 19:30

27/01/2022 de 16:00 a 19:30

Anàlisi de superfície i gruix cortical amb Freesurfer

Anàlisi de superfície i gruix cortical amb Freesurfer

5 Online

01/02/2022 de 16:00 a 19:30

03/02/2022 de 16:00 a 19:30

Anàlisi d’imatge per tensor de difusió (DTI)

Anàlisi d’imatge per tensor de difusió (DTI)

6 Online

08/02/2022 de 16:00 a 19:30

10/02/2022 de 16:00 a 19:30

Morfometria basada en el vòxel (VBM) amb SPM

Morfometria basada en el vòxel (VBM) amb SPM

7 Online

15/02/2022 de 16:00 a 19:30

 

17/02/2022 de 16:00 a 19:30

Morfometria basada en el vòxel (VBM) amb FSL software

Models lineals / scripts

Morfometria basada en el vòxel (VBM) amb FSL software

Models lineals / scripts

Machine learning

8 Online

22/02/2022 de 16:00 a 19:30

 

24/02/2022 de 16:00 a 19:30

Morfometria basada en el vòxel (VBM) amb FSL software

Seminari – Disseny de tasques experimentals per RM funcional

Meta-analysis

Seminari

9 Online

01/03/2022 de 16:00 a 19:30

03/03/2022 de 16:00 a 19:30

Anàlisi de RM funcional amb tasques amb SPM

Anàlisi de RM funcional amb tasques amb SPM

10 Online

08/03/2022 de 16:00 a 19:30

10/03/2022 de 16:00 a 19:30

Anàlisi de connectivitat funcional amb SPM

Anàlisi de connectivitat funcional amb SPM

11 Online

15/03/2022 de 16:00 a 19:30

17/03/2022 de 16:00 a 19:30

Anàlisi de RM funcional amb tasques i connectivitat funcional amb FSL

Anàlisi de RM funcional amb tasques i connectivitat funcional amb FSL

12 Online

22/03/2022 de 16:00 a 19:30

24/03/2022 de 16:00 a 19:30

Anàlisi de RM funcional amb tasques i connectivitat funcional amb FSL

Creació de figures

Seminari

13 Online

Del 25/03/2022 al 29/04/2022

Entrega últims exercicis, entrega de correccions i tancament.

 

LLOC
Benito Meni CASM

c/ Dr. Antoni Pujdas, 38
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

CONTACTE
FIDMAG Germanes Hospitalàries

docencia@fidmag.com
Tfn. 936 529 999 Ext 1487