Inici

TÈCNIQUES DE NEUROIMATGE AVANÇADA (5a EDICIÓ)

Programa

PART ONLINE (del 2 de novembre de 2018 a 29 de març de 2019):

Títol Professor
1. Introducció (resonancia magnètica, formats d'imatges, visors, Linux, Matlab) Joaquim Radua i Erick J Canales-Rodríguez
2. Anàlisi de dades de ressonància magnètica (RM) funcional (fMRI i connectivitat funcional) Carles Soriano-Mas, Marta Subirà i Raymond Salvador
3. Anàlisi de dades de resonància magnètica estructural (VBM i grossor cortical) Carles Soriano-Mas, Marta Subirà, Joaquim Radua i Raymond Salvador
4. Anàlisi de dades de difusió i tractografia Erick J Canales-Rodríguez
5. Complements (models lineals, scripts, figures) Joaquim Radua
6. Neuroimatge amb variables genètiques Raymond Salvador
7. Machine learning amb dades de neuroimatge Joaquim Radua i Aleix Solanes
8. Meta-anàlisi d'estudis de neuroimatge Joaquim Radua i Anton Albajes-Eizagirre

PART PRESENCIAL:

Dies 16 i 17 de novembre de 2018, 5h/dia, posada a punt (especialment dels ordinadors).
Del 1 al 12 d'abril de 2019, 7h/dia.

Títol Professor
1. Introducció i complements Joaquim Radua i Erick J Canales-Rodríguez
2. Anàlisi de dades de VBM, fMRI, i connectivitat amb SPM Carles Soriano-Mas i Marta Subirà
3. Anàlisi de dades de VBM, fMRI i connectivitat amb FSL Raymond Salvador i Joaquim Radua
4. Anàlisi de superfície amb FreeSurfer Erick J Canales-Rodríguez
5. Anàlisi de difusió i tractografia Erick J Canales-Rodríguez
6. Machine learning amb MRIPredict Joaquim Radua i Aleix Solanes
7. Meta-anàlisi amb SDM Joaquim Radua i Anton Albajes-Eizagirre
8. Seminari: investigant amb neuroimatge Edith Pomarol-Clotet, Raymond Salvador i Paola Fuentes